Facebook Pixel Skip to main content

Wat is jullie garantiebeleid?

Hoewel wij een grondige kwaliteitscontrole uitvoeren en zorgen dat ons product zorgvuldig ingepakt wordt, kan het voorvallen dat je klachten hebt over een product.
Voor alle BOTM-producten geldt een garantie van twee jaar, die ingaat op de dag van levering. Controleer het product zodra je – of een derde partij – het ontvangt. Eventuele zichtbare beschadigingen en/of kwalitatieve gebreken aan een product of andere onregelmatigheden bij de levering (bijv. niet alle producten zijn geleverd) moeten onmiddellijk (in ieder geval binnen 24 uur) schriftelijk gemeld worden aan je verkoper.

Als je een derde partij zou aanspreken voor een herstelling, draag je zelf het risico en de kosten en vervalt de garantie.

Eventuele gebreken moeten binnen twee maanden na de vaststelling aan de verkoper worden gemeld. Stuur het product daarna binnen zeven kalenderdagen terug. Indien je deze termijn niet naleeft, vervallen je rechten.

Verborgen gebreken die optreden na een periode van zes maanden vanaf de datum van levering, worden niet als verborgen gebreken beschouwd. Je zal dus moeten bewijzen dat het gebrek er al was op het ogenblik van de levering.

We raden aan om de originele verpakking van de producten te bewaren en de accessoires/documentatie en het bewijs van aankoop of betaling bij te voegen.

De garantie is nooit van toepassing als gebreken ontstaan ten gevolge van:

  • normale slijtage
  • ongevallen, natuurrampen, brand
  • nalatigheid, kwade trouw
  • gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met het doel waarvoor het ontworpen is
  • het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing of handleiding
  • wijzigingen of aanpassingen aan het product
  • ruw of onvoorzichtig gebruik
  • slecht onderhoud
  • of enig ander abnormaal of incorrect gebruik na levering
  • verkleuring

Hier kan je onze volledige algemene voorwaarden lezen (EN).

Leave a Reply